Windows 7 All Editions Product Key free download  |
 How to Install Windows 7  |
 Editions of Windows 7 Product Key  |
 Windows 7 Enterprise Product Keys Free(100% Working)  |
 Windows 7 Ultimate  |
 Windows 7 Professional iso  |

Obiectiv general:

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea competenţelor de predare şi evaluare ale cadrelor didactice din învăţământul liceal care predau discipline din domeniul economic.

Proiectul este implementat la nivel naţional.

Obiective specifice:

 • Dezvoltarea competenţelor generale de proiectare, organizare şi evaluare a activităţilor didactice, cu accent pe metodologii de predare moderne şi interactive, adaptate nevoilor individuale de învăţare ale elevilor.
 • Dezvoltarea competenţelor specifice de predare şi evaluare a cadrelor didactice care predau fie discipline generale din domeniul economic în cadrul tuturor filierelor fie discipline specifice din domeniul economic în cadrul filierei tehnologice profilul servicii.
 • Dezvoltarea competenţelor de utilizare a tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC) şi de integrare a lor în procesul de predare a disciplinelor economice.
 • Dezvoltarea unei reţele virtuale pentru informarea continuă în legătură cu noile metode din domeniu şi pentru schimbul de bune practici între toate cadrele didactice implicate în predarea disciplinelor economice.

Parteneriatul proiectului:

 • Universitatea Babeş-Bolyai – Beneficiar – prof. dr. Ştefan Niţchi;
 • Academia de Studii Economice din Bucureşti – Partener 1 – prof. dr. Constanţa Bodea;
 • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi – Partener 2 – prof. dr. Dinu Airinei;
 • Universitatea de Vest Timişoara – Partener 3 – prof. dr. Mihaela Muntean;
 • SC Learn&Vision SRL – Partener 4 – Simona Bernat.

 

Activităţile prevăzute în cadrul proiectului sunt:

         A1. Furnizarea unui program de formare pentru formatori;

A2. Realizarea de studii şi analize;

A3. Dezvoltarea reţelei virtuale;

A4. Dezvoltarea unui program de proiectare, organizare şi evaluare a activităţilor didactice;

A5. Dezvoltarea a 6 programe de didactică a disciplinelor din domeniul economic;

A6. Dezvoltarea unui program de TIC;

A7. Acreditarea programelor P1-P8 la CNFP;

A8. Furnizarea unui program de formare pentru formatori;

A9. Furnizarea programelor P1-P8;

 A10. Organizarea unei conferințe.


Rezultate anticipate:

– 8 programe de perfecţionare acreditate CNFP, grupate astfel:

 • un program de Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor didactice – ECON (P1) – 30 de credite/program;
 • 6 programe de didactică a disciplinelor din domeniul economic: Didactica Economiei (P2), Didactica Educaţiei Antreprenoriale (P3), Didactica în Contabilitate (P4), Didactica Managementului (P5), Didactica Marketingului (P6) şi Didactica firmei de exercițiu – nivel I (P7) – 25 de credite/program;
 • un program de TIC – ECON (nivel intermediar) (P8) – 25 de credite/program.

          – 208 de formatori instruiţi şi certificaţi;

– 1450 de cadre didactice din învăţământul liceal instruite în programele de perfecţionare;

– o pagină Web pentru asigurarea comunicării între participanţi;

– un instrument software de e-learning, adaptat pentru disciplinele economice.